Regulamin – uczestnik stacjonarny

Regulamin Konferencji Mama Po Wielokroć – uczestnik stacjonarny

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć stacjonarnie w Konferencji Mama Po Wielokroć, zwanej niżej Konferencją.

Postanowienia ogólne:

 1. Miejsce: Warszawa, Akademik Praski
 2. Termin: 04.09.2021 r.
 3. Organizator: Fundacja Jednym Sercem
 1. Uczestnikiem Konferencji jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatora.
 2. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zatwierdzonych zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia.
 3. Ekipę prowadzącą Konferencję tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatorów i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.

Zasady uczestnictwa w Konferencji:

 1. Na Konferencji przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatorów.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizatorzy wyrażą na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników Konferencji Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad.
 5. Uczestnik ma obowiązek nosić otrzymany identyfikator w widocznym miejscu. Nie może odstępować go osobom trzecim.
 6. Uczestnik zobligowany jest do brania udziału w każdym punkcie programu oraz do punktualnego przybycia.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Konferencji.
 8. W czasie trwania Konferencji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, a także zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konferencji wg podanego planu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania możliwości uczestnictwa w konferencji w trybie stacjonarnym, gdy sytuacja epidemiologiczna i panujące obostrzenia nie będą na to pozwalać.
 11. Podczas trwania Konferencji mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania Konferencji Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na Warsztaty przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e‑mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.